نویسنده = P. Ghafari Ashtiani
تعداد مقالات: 3
1. بررسی استراتژی کسب و کار جهانی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات سبز

دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 27-40

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی