بررسی تاثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (موردکاوی: شرکت ایران خودرودیزل- مینی بوس کروز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ارزش ویژه نام و نشان تجاری به عنوان یک شاخص کلیدی، بیانگر میزان موفقیت یک نام و نشان تجاری می‌باشد. اعتقاد بر این است که پایش نام و نشان تجاری یک مرحله مهم و حساس در ‌مدیریت نام و نشان تجاری است.
خاستگاه نام و نشان تجاری متغیر دیگری می‌باشد که بر ادراک مشتری از برندهای آن کشور خاص به عنوان کشوری که آن کالا در آن تولید شده است، تاثیر می‌گذارد.
به دلایل گوناگون، برندهای یک کشور در دسترس مصرف‌کنندگان دیگر کشورها نیز قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، بازاریابان بین المللی بایستی دارای درک مناسبی از منابع ارزش ویژه نام و نشان تجاری محصولات داشته باشند.
برخی از محققان با درک اهمیت موضوع فوق‌الذکر خواهان گنجاندن ارزش ویژه نام و نشان تجاری در مطالعات پژوهشی در حوزه مشتریان بین‌المللی می‌باشند. به عنوان مثال، اگر مدیران نام و نشان تجاری، خواهان مدیریت و کنترل میزان اثربخشی ارزش ویژه نام و نشان تجاری هستند، اندازه گیری ارزش ویژه نام و نشان تجاری در تمامی مرزهای بین المللی ضرورت دارد.  
هدف از این تحقیق، بررسی اثر تصویر ذهنی کشور مبدا نام و نشان تجاری، بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام و نشان تجاری می‌باشد.
برای انجام این مهم، تاثیر"تصویر ذهنی از خاستگاه نام و نشان تجاری" بر "ارزش ویژه نام و نشان تجاری" برای محصول
مینی ‌بوس در بازار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق، تاثیر "تصویر ذهنی خاستگاه نام و نشان تجاری" بر "ارزش ویژه نام و نشان تجاری" و ابعاد آن، شامل وفاداری به نام تجاری، تداعی (آگاهی از) نام تجاری و تمایز نام و نشان تجاری می‌باشد. هر یک از این ابعاد به نوبه خود بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر می‌گذارند.
جامعه آماری تحقیق، خریداران مینی بوس هیوندایی از شرکت ایران خودرودیزل می‌باشد. با استفاده از نمونه برداری طبقه‌ای، تعداد 420 پرسشنامه بین مراجعه کنندگان به نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرودیزل توزیع شد و تعداد 392 پرسشنامه قابل قبول، برگشت داده شد.
از مدل معادلات ساختاری در این پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت می‌باشد که تصویرذهنی از خاستگاه نام و نشان تجاری، تاثیر مثبت و قابل توجهی برابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که وفاداری به نام و نشان تجاری تاثیر زیادی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
در این راستا پیشنهاد می‌گردد، تولیدکنندگان خودروهای تجاری، در انتخاب محصول از یک کشور خارجی، به تصویر ذهنی موجود از آن کشوراهمیت داده و علاوه بر آن به ایجاد وفاداری در مشتریان توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Country of Origin Image on Brand Equity (Case Study: Iran khodro Diesel Company- Chorus Minibus)

نویسندگان [English]

  • K. Heidarzadeh
  • M. Hashemi
چکیده [English]

Brand equity is considered a key indicator of the state of health of a brand, and its monitoring is believed to be an essential step in effective brand management. Country of origin is another important variable influencing customer perceptions of brands country of origin is defined as “the country in which the product is made”.
Increasingly, and for a variety of reasons, brands from one country are being made available to consumers in other countries. In such instances, international marketers need to understand the sources of the equity of their brands.
Some researchers have realized this and advocate extending the international consumer research scope to include brand equity. For example, measurement of brand equity across international boundaries is essential if brand managers are "to manage and control brand equity effectively".
The purpose of this research is to explore the effects of brand’s country-of-origin image on the formation of brand equity.
To accomplish this, effectiveness of Country of origin image on brand equity of minibus in the Iran market is examined. A conceptual framework of research in which country-of-origin image is postulated the dimensions of brand equity, which is made up of brand loyalty, brand awareness/associations, and brand distinctiveness. These dimensions, in turn, influence brand equity.
The data for this study were gathered through questionnaires that were distributed to a cross section of Hyundai mini bus buyers. Using stratified sampling, 420 questionnaires delivered between referred to after sales service agencies of Iran khodro diesel. Among of them, answers of 392 questionnaires were acceptable. Structural Equation Models (SEMS) is used in this research. The Structural Equation Model results show that brand’s country-of-origin image positively and significantly influences dimensions of brand equity. The results also show that brand loyalty positively influences brand equity.
Producers of commercial vehicle should put greater emphasis in creating brand loyalty for their products and also at the time of product choosing focus on the good image of brand’s original country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • Country of origin
  • Brand distinctiveness
  • Brand Loyalty
  • brand awareness
  • Brand association