بررسی تاثیر تکنولوژی سیستم شناسایی از طریق امواج رادیویی بر کارآیی زنجیره تامین با تاکید برصنایع غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی می کنیم تاثیر تکنولوژی RFID را بر روی کارآیی کلیه مراحل زنجیره تامین اعم از تامین مواد اولیه، تولید ، انبار ، فروش وتوزیع بررسی کنیم و نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که تکنولوژی RFID کارآیی زنجیره تامین را بصورتهای مختلف از جمله (تعیین محل دقیق استقرار کالا در هریک از انبارها، افزایش بهره وری در تولید، کاهش هزینه ها، کوتاهتر شدن سیکل سفارش، سریعتر شدن عملیات حمل و نقل کالاها، سرعت بالاتر در تسویه حساب، از میان بردن حمل و نقل نادرست، کاهش وقفه های زمانی در حمل و نقل و تحویل بموقع سفارش، امکان ارزیابی سریع محصول، کاهش خطاها و وقفه ها، بیمه حمل و نقل خصوصی، ک اهش هزینه های تولید، حذف مسیرهای نادست حمل و نقل، ارزیابی دقیق مراحل اجرا و تولید، کاهش هزینه های مربوط به نیروی انسانی از طریق کاهش نیروی انسانی به منظور ردیابی محصول و مدیریت انبار، افزایش سهام از طریق بهره وری بیشتر، سرویس دهی مناسب به مشتری و ...) بهبود می دهد و همچنین تاثیرات مختلف RFID  را بر روی کارآیی مراحل زنجیره تامین اندازه می گیریم و نشان می دهیم که اگر شرکتهای صنایع غذایی بخواهند به حداکثر کارآیی درزنجیره تامین خود دست یابند می بایست تکنولوژی RFID را بر اساس اولویتهای بدست آمده از نتایج تحقیق در بخشهای زیربکار برند: 1- فروش، 2- انبار، 3- تولید، 4- تامین مواد، 5- توزیع 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verification Effects of RFID Technology on Efficiency SCM With Emphasis on the FoodIndustry

نویسندگان [English]

  • B. Kheiri
  • S. Zolfaghari
چکیده [English]

This paper reviews the effects of RFID Technology on supply chain efficiency . The results show that RFID Technology improves efficiency by detemining accurate placement of goods in each warehouse, improving productivity, decreasing costs, minimizing the ordering process, among other ways. To achieve the most efficiency in supply chain, foodmanufacturing companies must use RFID Technology for sales, warehouse, production, supply of management, distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SCM
  • RFID
  • Information Technology
  • information system
  • The Bull Whip Effect
  • Efficiency