شناسایی و رتبه بندی معیارهای خرید مشتریان خودروهای سواری متوسط قیمت در شهر تهران با استفاده از AHP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آگاهی از نیازهای مشتری و فرایند خرید، اساس بازاریابی موفق است. شناخت نحوه ی عبور خریدار از مراحل تعیین مشکل، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی گزینه های مختلف، تصمیم گیری خرید و رفتار پس از خرید، راهنمای بازاریاب در تامین هر چه بهتر نیازهای خریدار است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریداران خودروهای سواری شرکت های خودروسازی ایرانی صورت گرفته تا با شناسایی این عوامل در مجموع محصولی با شرایطی ارائه شود که منجر به رضایت هرچه بیشتر مشتری و افزایش سهم بازار خودروهای سواری شرکت های مذکور و نیز افزایش اثربخشی تبلیغات صورت گرفته در مورد این محصولات می گردد. در این مطالعه به توصیف یک روش جهت اولویت بندی معیارهای خرید خودروهای سواری دارای قیمت 100-150 میلیون ریال در تهران تحت محیط فازی پرداخته شده است. از این رو یک متدلوژی بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد گردیده است. این مدل شامل هشت معیار اصلی طراحی بخش خارجی، طراحی بخش داخلی، امکانات و تجهیزات راحتی، عملکرد خودرو، جنب هی ایمنی و امنیت خودرو، جنبه ی اقتصادی بودن، خدمات فروش و تحویل و خدمات پس از فروش و زیر معیارهای مربوط و ده گزینه شامل خودروهای سواری هیوندای ورنا، گل، پژو 405 ، پژو 206 صندوق دار، پژو 206 تیپ 2، پژو 206 تیپ 5، سمند LX، سمند معمولی، ریو و پژو پارس معمولی می باشد.
نتایج به دست آمده نشان داد که جنبه ی ایمنی و حفاظتی، عملکرد خودرو، طراحی بخش خارجی و امکانات و تجهیزات راحتی، از جمله مه مترین معیارهای خرید خودروهای سواری متوسط قیمت توسط مشتریان می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing and Ranking Consumers' Purchasing Criteria for Mid-Range Priced Passenger Cars in Tehran, Using Fuzzy AHP

نویسندگان [English]

  • M. A. Abdolvand 1
  • S. Fereidounfar 2
چکیده [English]

Understanding consumers’ needs and purchasing process, is the basis for successful marketing. Recognizing how consumers pass through problem recognition, information gathering, the evaluation of different alternatives purchase decision-making and post-purchase behavior are all guidelines for meeting customers needs. On the other hand, knowing the people who are participants in the purchase process and the factors that influence their buying behavior helps marketers offer effective programs for supplying goods and services to the target market. This research has been done to identify the factors that influence the behavior of customers who purchase Iranian passenger cars in order to supply a product which increases their satisfaction increases car companies, market share and the effectiveness of advertisements related to such products. Here, a technique has been presented for ranking purchasing criteria of passenger cars valued at 100-150 million Rials in Tehran, under a fuzzy setting. A methodology is offered based on the Fuzzy Analytical Hierarchy Process. This model includes eight main criteria which are Exterior, Interior, Convenience, Performance, Safety and Security, Economic Aspects, Sales and delivery services and After-sales services, their related sub-criteria and ten additional alternatives (Verna Hyundai, Gol, Peugeot 405 Glx, Peugeot 206 SD, Peugeot 206 V20, Peugeot 206 V8, Samand, Samand LX, Peugeot Pars & Kia Rio). The results showed that Safety and security, Performance, Exterior and Convenience are the most important factors for consumers when passenger car models in the 100 to150 million Rials cost range respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • Purchase
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Fuzzy analytical hierarchy process customer satisfaction
  • loyalty