پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد). ضمنا شناسه واریز 555531 می باشد

 

از نویسندگان محترم درخواست می گردد که قبل از ارسال مقاله به قسمت اخبار و اعلانات مراجعه نموده و اطلاعیه های درج شده در سایت را به دقت مطالعه نمایند. لازم است کلیه نویسندگان، مقالات خود را فقط در تاریخ های ذکر شده فراخوان مقاله که از طریق همین سایت اعلام می گردد، ارسال فرمایند. توضیحات بیشتر در قسمت اعلانات درج شده است.

اطلاعیه مهم!!! 

 

با توجه به راه اندازی مجدد مجله، آماده پذیرش مقالات پژوهشگران محترم می باشیم

شماره جاری: دوره 15، شماره 49، زمستان 1399، صفحه 1-119 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1735-949X
شاپا الکترونیکی
2008-255X