دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر تلاش های بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند های لوکس بازار پوشاک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.30495/jomm.2022.60843.1825

ابراهیم قائد؛ علیرضا حدادیان؛ حسنی الهی حسین آبادی


طراحی الگوی پیامدهای برپاسازی فروشگاه پاپ آپ در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف: پژوهشی آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.30495/jomm.2022.61844.1844

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


بخش‌بندی و تعیین نیمرخ مشتریان خودروهای پلاک اروند با استفاده ازالگوریتم شبکه عصبی مدل نقشه‌های خودسازمانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.30495/jomm.2022.64920.1896

مریم درویشی؛ نازنین عباسی


ارائه مولفه های موثر برای بر مدل کسب و کارهای انرژی‬های تجدیدپذیر (با پیش‌بینی وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران و جهان تا سال 2030)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.30495/jomm.2022.66284.1923

شهرزاد هوشمندی نیا؛ سراج الدین محبی؛ افسانه زمانی مقدم؛ کریم حمدی


الگوی راهبردی برندسازی خدمات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.30495/jomm.2022.66467.1926

محمد واشقانی فراهانی


طراحی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه بر بازاریابی الکترونیکی با تاثیرگذاری تمایز شخصیت برند بر تمایل خرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.30495/jomm.2022.67916.1944

عبدالرضا برهانی نژاد؛ فتانه علی زاده مشکانی؛ موسی رضوانی چمن زمین؛ کمال الدین رحمانی