تعیین عوامل موثر بر بازاریابی محصولات شناسنامه دار (مطالعه موردی: تخم مرغ نشان دار شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

می­توان گفت تخم مرغ یکی از منابع مهم تامین پروتئین در سبد کالایی مصرف کنندگان می­باشد. با این نگاه مصرف تخم مرغ بهداشتی و دارای کیفیت برای جامعه بیشتر اهمیت پیدا می­نماید. تخم مرغ شناسنامه دار به عنوان کالایی که دارای هویت و نشان یا برچسب حاوی اطلاعات تولید کننده، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ مصرف، اطلاعات ترکیبات غذایی و . . . بوده و از دسته محصولات بهداشتی و دارای کیفیت محسوب می­شود. این مطالعه سعی دارد تا با جمع آوری داده­ها از نوع سری زمانی مقطعی و انجام مطالعات کتابخانه­ای، پیمایشی و مصاحبه حضوری و مراجعه به نهادهای ذیربط و سایت­ها و نشریات معتبر اقتصاد کشاورزی نسبت به بکارگیری در مدل مورد نظر اقدام نماید. پس از مطالعات و بررسی به عمل آمده کانال­های بازار رسانی برای محصول تخم مرغ شناسنامه دار بررسی شده و مسیر غالب بازاریابی مشخص گردید. سپس از طریق الگوی اضافه بهاء حاشیه بازاریابی مبادرت به برآورد متغیرها در دو نوبت صورت گرفت. نتایج حاصله حاکی از پذیرش یکی از فروض تحقیق و موثر بودن قیمت خرده فروشی بر حاشیه کل بازاریابی محصول تخم مرغ شناسنامه دار بود. ضمنا به دلیل معنی دار شدن متغیر هزینه حمل و نقل، این متغیر نیز موثر بر حاشیه بازاریابی تشخیص داده شد. پیشنهاد اعطاء یارانه به تولید کنندگان این کالا جهت ترغیب به افزایش تولید و تعدیل قیمت، افزایش تبلیغات عمومی به منظور تشویق مصرف کنندگان به تهیه  تخم مرغ بهداشتی و دارای کیفیت، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی صحیح و وسیع ، فراهم سازی و به کارگیری شیوه­های نوین خرید و فروش در جهت منطقی سازی حاشیه بازاریابی با رویکرد تجارت الکترونیک از سوی نهادها و دستگاه­های ذیربط و ذیصلاح با نگاه بخش خصوصی و همچنین مهیا نمودن شرایط خریدهای مدت دار و اعتباری از طریق ارائه تسهیلات و اعتبار به خریداران و خرده فروشان و یا تولید کنندگان شناسایی شده به منظور صرف این نوع اعتبارات در جهت فروش مناسب­تر و متعاقبا تضمین برگشت سرمایه تولید کننده حاصل از اعتبارسنجی دقیق در این پژوهش مطرح گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of Influencing Factors for Identified Products Marketing (Case Study: Identified Egg in Tehran)

نویسندگان [English]

  • I. Radipour
  • V. Borimnejad
چکیده [English]

We can contend that the most significant of­ people's nutrition is Protein which consuming the egg as a strategic product,especially,for Iranian people is one of the ways of providing.Given that,consuming healthy and high quality egg become more important.Identified egg has been as a identified good and also the label contains producer information,production area,date of production,date of expiration,ingredients information and so on and also has been as a healthy and high quality products.This study is attempting to proceed for using the above pattern by collecting data of time series,cross-sectional, conducting library study,field work and face to face interview and refering to relevant institutions and reputable sites and issues about agricultural economics.Marketing paths have been examined for identified egg after studying and evaluating and the marketing predominant path was specified.Then, venture to measure variables in two times was done via marginal marketing mark up model.The achieved consequences implied acceptance of one of the hypothesises of investigation and being effective of retail price in the whole marginal marketing about identified egg. Meanwhile, this variable was not denoted due to the variable significant level of freight. The suggestion of conferring the subcidy to suppliers of this good has been posed in this research due to the persuasion for increasing production and decreasing price. Rising public advertisement for encouragement consumer to produce healthy and high quality egg, correct and developped informing and consciousness,providing and using new ways of purchasement and sell for making sense of marginal marketing toward E-commerce approach from institutions and qualified and relevant organization and also providing the condition for credit buying via putting in facilities and credit to the recognized buyers,retailers and producers to spend this kind of credit toward more appropriate sell and also the guarantee for return on investment of producer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • Identified egg
  • Mark-up model
  • Retail price
  • Marketing path