بررسی تاثیر برند گرایی بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اهواز

نویسندگان

چکیده

امروزه مدیران متوجه شده­اند که برند و مدیریت برند برای ادامه حیات کسب وکارشان بسیار لازم و ضروری است. در واقع برندها به بخش جدایی ناپذیر ارزش شرکت و نیز یک دارایی استراتژیک مهم تبدیل شده­اند به طوری که برای برخی از شرکت­ها، برند، همه­ی دارایی آن شرکت محسوب می­شود. از این رو، هدف این تحقیق شناسایی تاثیرات برندگرایی بر عملکرد برند (آگاهی برند، تصویر برند، وفاداری برند) و عملکرد مالی شرکت است.
برای انجام این پژوهش، 162 پرسشنامه در بین مدیران شرکت­های فعال در شهرک­های صنعتی اهواز توزیع شد که 141 پرسشنامه جمع آوری شد و از روش تحقیق همبستگی به آزمون فرضیه­ها در نرم افزار SPSS پرداخته شد.
نتایج تحقیق نشان داد که برند گرایی، اثر مستقیم و مثبتی بر تمایز برند و عملکرد برند و همچنین عملکرد برند نیز اثر مستقیم و مثبتی بر عملکرد مالی شرکت دارد.
محدودیت منابع مالی و زمانی باعث شد که محقق نتواند برای ارزیابی عملکرد برند به بررسی و محاسبه سهم بازار برند شرکت­های مورد مطالعه در سطح استان بپردازد. همچنین عدم ارائه اطلاعات مالی توسط مدیران شرکت­ها باعث شد برای سنجش عملکرد مالی شرکت، فقط به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه پرداخته شود.
نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده مدیران شرکت­های تولیدی قرار بگیرد. بر پایه­ی نتایج به دست آمده، استقرار استراتژی شرکت بر پایه­ی استراتژی برند (برند گرایی)، منجر به بهبود عملکرد برند و عملکرد مالی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis the Impact of Brand Orientation on Brand Performance and Corporate’s Financial Performance (Case Study: Active Corporate’s in Ahwas’ Industrial Estates)

نویسندگان [English]

  • P. Ghasemi
  • A. Darzian Azizi
چکیده [English]

Purpose-Nowadays, managers have noticed that brand and brand management is essential and necessary for their business life to be continued. In fact, brands have become an inseparable component of the company’s value and also an important strategic asset; as for some of the companies, brand is their own entire asset. Therefore, the purpose of this research is to recognize the effects of brand attitude on the brand performance (brand knowledge, brand image, brand loyalty) and the financial performance of the company.
Design/methodology/approach –To complete this research, 162 questionnaires was distributed between the managers of active companies located in Ahvaz industrial towns; of which 141 questionnaires were collected and the hypothesis test was accomplished through correlation research method by SPSS software.
Findings –The research results showed that the brand attitude has direct and positive effect on the brand distinction and performance and also financial performance of the company is affected directly and positively by the brand performance.
Limitations-Because of the limitation of the Financial and time resources, the researcher could not study and calculate the brand market share of the companies under study on the province. Also, because the financial information was not represented by the companies’ managers, evaluation of the financial performance of the company only completed through collecting information from questionnaires.
Practical implications-The research results may be used by the managers of the production companies. Due to the results acquired, establishment of the company strategy based on the brand strategy (brand attitude) will result in financial and brand performance improvement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand orientation
  • Brand distinctiveness
  • innovation
  • Brand performance
  • Financial Performance