بررسی رابطه بین کشور مبدأ و ارزش برند (مطالعه موردی: گراد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه از ارزش برند به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت­ها نام برده می­شود و ساختن برندهای قوی برای بسیاری از شرکت­ها در اولویت می­باشد. برند قوی مزیت­های زیادی را برای شرکت­ها به ارمغان می­آورد که همه آن­ها در نهایت منجر به سود بیشتر برای شرکت­ها می­شود. یکی از عوامل موثر در ارزش برند، تصویر کشور مبدأ برند می­باشد. تصویر کشور مبدأ برند تصویری است که مشتریان از طریق آن با کشور مبدأ برند ارتباط برقرار می­کنند. مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین تصویر کشور مبدأ با ابعاد ارزش برند شامل تمایز برند، وفاداری برند و کیفیت ادراک شده برند و در نهایت تصویر کشور مبدأ با ارزش برند می­پردازد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 137 نمونه از بین مشتریان گراد در چهار شعبه از فروشگاه­های شهر تهران جمع آوری شد و با تحلیل رگرسیون ارتباطات بررسی شدند. نتایج به دست آمده وجود ارتباط بین تصویر کشور مبدأ و ارزش برند را تصدیق نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between the Country of Origin and the Brand Equity Case Study: Grad

نویسندگان [English]

  • N. Alsadat Najafizadeh
  • M. Mehrabi
  • R. Karjalian
  • A. Mashayekhnia
چکیده [English]

Purpose: To investigate consumer attitudes in Iranian market towards local brand names, against a background of increasing prevalence of foreign brand names and stereotypes of countries of origin covering the range from positive to negative.
Methodology: A structured questionnaire administered face-to-face to 137 consumers in the shopping center of Gerad wearing store. Attitudes to country of origin categorized as cognition, design, creativity and quality aspects of Iranian products. Five points Likert scale was used to collecting data. Regression analysis was conducted for analyzing customer`s answers.
Findings: It was found that the image of country of origin has a positive relation with brand equity dimension includes brand distinction, brand loyalty and brand awareness, and there is a significant positive relation with brand equity dimensions with brand equity. The effect of brand equity dimensions on brand equity is more significant and stronger than merely effect of image of country of origin on brand equity.
Research Limitations: getting access to the foreign consumers that use Grad wearing products was a limitation of this research. For better explanation of the research model it was better to investigate foreign consumers of this brand.
Managerial Implication: The strategy of marketers of foreign brands in the Iranian market should
be to position their products on attributes of technology and quality, rather than economy and value
for money.
Originality/value: Shows that ethnocentricity does not necessarily result in hostility to foreign brands.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image of country of origin
  • Brand equity dimensions
  • Brand Equity