مطالعه رضایت‌مندی مشتری در زنجیره‌های تأمین یکپارچه (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدیریت بازرگانی، پیام نور، قصرشیرین، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

در دهه گذشته زنجیره‌های تأمین یکپارچه و ایجاد انواع یکپارچگی‌ها در زنجیره تأمین از جهات بسیاری مورد پژوهش بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته‌اند. موفقیت هر زنجیره تأمینی در نهایت توسط مشتریان آن تعیین می‌شود. با توجه به نیازهای متنوع مشتریان امروزی در این پژهش تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت‌مندی مشتری توسط متغیرهای واسطه‌ای به اشتراک‌گذاری اطلاعات، مدیریت رابطه شرکا و منافع تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است. و جهت آزمون فرضیه‌‌های ارائه شده با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Amos و روش‌های آمار مناسب به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب بود که یکپارچگی زنجیره تأمین موجب تسهیل در به اشتراک اطلاعات در سراسر زنجیره تأمین می‌شود، که این امر هماهنگی و انسجام بیشتر شرکای زنجیره تأمین را در پی دارد، که در نتیجه این هماهنگی و انسجام، شرکا بهتر می‌توانند روابط‌شان را مدیریت کنند و از طرف دیگر به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان اعضای زنجیره تأمین منافع تجاری مهمی را برای آنان به همراه دارد که این عوامل به نوبه خود موجب عملکرد هر چه بهتر زنجیره تأمین در افزایش رضایت‌مندی مشتری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customer Satisfaction Study in Integrated Supply Chains (Case Study: Customers in Welfare Chains in Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • sara mansoury 1
  • kamran nazari 2
1 Moderator Commercial Manager, Message Noor, Ghasr Shirin, Iran
2 Faculty Member, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

In the recent decade integrated supply chain and creation a variety of integration in supply chain has been more study by researchers in this field. The success of any supply chain is ultimately determined by its customers. Due to divers needs of modern customers in this paper٫ the impact of supply chain integration on customer satisfaction has been studied by mediating variables of Information sharing٫ Partner relationship management and Business benefits. For examination the hypothesis by means of spss and Amos software’s and appropriate statistic methods to analyze the data to be explored. The results showed that supply chain integration facilitates information sharing among the members of the supply chain which will cause the supply chain partners coordination and solidarity. Consequently٫ the partners can manage their relationships better and information sharing among the members of the supply chain will also provide business benefits for them. These factors٫ in turn٫ will lead to better performance of the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrity
  • information
  • Business Benefits