شبیه‌سازی الگوی آیدا با تاکید بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی (مورد مطالعه: محصول لیگنو اَکتیوِیتِر شرکت جهان کشت فلات سبز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران

چکیده

در این تحقیق که با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی به اجرا درآمده است، سعی گردیده است الگوی رفتاری هر یک از چهار بعد مدل آیدا با تاکید بر نقش عناصر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بررسی گردد. داده‌های مورد نیاز جهت پیش‌بینی در ارتباط با یک کود ارگانیک تحت عنوان لیگنو اکتیوِیتِر از پایگاه داده شرکت جهان کشت فلات سبز جمع آوری و با استفاده از نرم افزار ونسیم، تحلیل‌های سناریویی انجام گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تا پایان 10 سال آینده در صورتی که شرکت درصد سرمایه گذاری خود را از بودجه بازاریابی برای هر یک از چهار عنصر روابط عمومی، تبلیغات، فروش شخصی و پیشبرد فروش به صورت (0/3، 0/3، 0/2 و 0/2) در نظر گیرد، تعداد مشتریان آن از نظر تعداد افراد جذب شده، ترغیب شده، با قصد خرید و وفادار به ترتیب (2572، 1276، 621، 402) می‌گردد. از طرفی تحلیل‌های سناریویی نشان می‌دهد که در صورتی که شرکت سهم بودجه بازاریابی از کل بودجه و خصوصاً سهم بودجه ارتباطات یکپارچه بازاریابی از بودجه بازاریابی را افزایش دهد، این مسئله بر تعداد مشتریان در هر یک از 4 سطح خواهد افزود که این مسئله سیاست دوم را جذاب‌ترین سناریو شرکت خواهد ساخت. یافته دیگر آنکه سناریوی حفظ مشتریان قدیمی در برابر جذب مشتریان جدید اگرچه در طول 5 سال آینده، مشتریان وفادار بیشتر و مشتریان جدید کمتری تولید می‌کند اما این روند پس از 5 سال، علاوه بر مشتریان جدید کمتر، مشتریان وفادار کمتری نیز ایجاد خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AIDA model simulation with an emphasis on integrated marketing communications (Case of study: Ligno activator product of Jahan Kesht Falat Sabz)

نویسندگان [English]

  • seyyed moslem alavi 1
  • Seyyed Mohammadhashem musavee Haghighi 2
1 Ph.D. Student, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this study using system dynamics approach we tried to forecast the behavioral pattern of each of the four dimensions of Aida model with an emphasis on the role of integrated marketing communication (IMC) elements. Required data to forecast the behaviors of variables are extracted from a database of jahan Kesht Company and using Vensim software we performed scenario based analysis. Findings showed that at the end of 10 years of predictions if company increase its budget on integrated marketing communication elements including public relation, advertising, personal selling and promotion (0.3, 0.3, 0.2, 0.2), the number of customers in terms of the number of people who are attracted, motivated, intended to buy and loyal, goes up to (2572,1276, 621, 402) respectively. In addition, scenario analysis showed that if marketing budget share of company's total budget and especially budget share of IMC of company's marketing budget will increase, the number of customers in each of the 4 levels would be increased and in consequence the second policy will be the most attractive one. Another finding of the scenario analysis revealed that the scenario of retaining old customers against attracting new customers, although during the next 5 years can lead to more loyal customers and less new customers, but after 6th year, it will result in less new customers and even less loyal customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Marketing Communication
  • AIDA Model
  • customer behavior
  • system dynamics approach