بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک های شهرستان اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه فراگیری استفاده از اینترنت زمینه­ ساز فرصتی است تا موسسات مالی و بانک­ها در محیط پرتلاطم رقابتی از آن به نفع خود بهره جویند. با توجه به ماهیت خرید اینترنتی برخی از مصرف کنندگان همواره سطحی از ریسک را تجربه می­کنند. پژوهش حاضر به بررسی همزمان نقش اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می­پردازد.
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات علی و از شاخه میدانی می­باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، ضمنا برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 300 پرسشنامه در بین مشتریان بانک­های شهرستان اراک که حداقل یک بار از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کرده بودند توزیع گردید که در نهایت 276 پرسشنامه قابل استفاده، بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین توانایی ادراک شده ازسوی مشتریان از بانک در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی و قصد استفاده آنان از این گونه خدمات ارتباط معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که اعتماد به بانک از سویی بر ریسک ادراک شده از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر منفی و از سویی دیگر بر ادراک مشتریان از توانایی­های بانک در ارائه خدمات اینترنتی، به منظور استفاده از این خدمات، تاثیر مثبت می­گذارد، در نهایت نیز فرضیه تاثیر منفی ریسک ادراک شده از خدمات بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از این خدمات نیز مورد تایید قرار گرفت.
عوامل متعددی می­توانند بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیرگذار باشند اما به دلیل اهمیت بالای ریسک ادراک شده و اعتماد در پذیرش این خدمات و به دلیل محدودیت زمانی در این تحقیق تنها به بررسی تاثیر این دو متغیر پرداخته­ایم. همچنین عدم وجود آمار دقیق از مشتریانی که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می­کنند از عوامل محدودیت زا در انجام این تحقیق بوده است.
در نهایت به مدیران بانک­ها پیشنهاد می­شود به تدوین و اجرای استراتژی­هایی بپردازند که بتواند اعتماد ادراک شده از سوی مشتریان را افزایش دهد و به موازات برنامه­های اعتماد سازی با ایجاد باجه­های تخصصی در شعب خود در جهت کاهش ریسک ادارکی مشتریان گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Trust and Perceived Risk on Adoption Internet Banking Services among Arak Banks Customers

نویسندگان [English]

  • P. Ghaffari Ashtiyani
  • M. Zanjirdar
  • R. Sha’abani
چکیده [English]

Purpose: Nowadays expansion of internet use is an underlying opportunity for financial institutions and banks to use it as a benefit in a hard competition environment. According to the nature of internet shopping some of the consumers always experience a level of risk. The present research investigates simultaneously the effect of trust and the perceived risk on adoption internet banking services.
Methodology: This research is applicable in term of target. in terms of method and nature is causal research and of domain relevant branch. Necessary information are collected using questionnaire mean time for analysis of data, Structural Equation Modeling and LISREL software are used. To achieve this goal 300 questionnaires were distributed among Arak banks customers that used internet banking services at least once and finally 276 usable questionnaires returned and were analyzed.
Findings: The analysis results showed there is a significant relation between costumer's perceived ability of Internet Banking Services and using these services. Also results suggest that bank trusting negatively affected perceived risk of Internet Banking Services on one hand and positively affected costumer perception of bank abilities to offer Internet Services for using these services on the other hand. Finally negative effect of perceived risk for Internet Banking Services to use these services was approved.
Research Limitations: There are a lot of factors that can affect on the adoption of internet banking services but because of the high importance of perceived risk and trust in adoption of this services and also because of time limitation in this research we are studied these two variable only. Also lack of accurate statistics of the customers using internet banking was among the restricting factors in this research.
Managerial Implications: Finally it is suggested to the bank managers to formulate and implement strategies that can increase the perceived trust of the customers and parallel to programs of trust making move in the way of lessening the perceived risk of customers by creating specialized counters in their branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet banking
  • Trust
  • Perceived Risk
  • Adoption
  • Intention to use