بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افزایش نگرانی­ و آگاهی­های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر به این شده است که مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مدنظر قرار دهند. همزمان با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان مصرف ­کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروری به نظر می­رسد. با توجه به این که قصد خرید به عنوان یک پیش­بینی کننده خوب رفتار شناخته می­شود هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل منتخب تاثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان می­باشد. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه­ا­ی ساختار یافته­ میان نمونه­ای 400 نفری از شهروندان شهر قزوین جمع­آوری گردیده و با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و SPSS تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که عواملی همچون برندهای سبز، فعالیت­های ارتباطات بازاریابی، نگرش مبنی بر ارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده­ی مصرف کننده بر قصد خرید سبز او تاثیرگذار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Selected Factors on Consumer Green Purchase Intention

نویسندگان [English]

  • A. Nakhaei
  • B. Kheiry
چکیده [English]

The growing global public concern and awareness for safety and preservation of the environment has given rise to the perception that consumer purchases may be somewhat influenced by environmental issues. While green issues and social responsibility are becoming important to consumers, it is necessary to understand which factors influence on purchase decisions for environmentally friendly products. Considering that purchase intention is known as a good predictor of behavior, the main objective of this study is to investigate the impact of selected factors on consumers purchase intention for green products.The data were collected on a Qazvinian sample using a structured questionnaire. A total of 400 questionnaires were completed and used for data analysis. The data were analyzed applying LISREL and SPSS software. The results reveal that consumer purchase intention for green products affected by green brands, marketing communication activities; attitude based on more marketing communication, environmental knowledge and perceived consumer effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Purchase Intention
  • Subjective norms
  • Perceived consumer effectiveness
  • Marketing Communication
  • Environmental knowledge
  • Past experiences