چگونگی ورود به بازارهای جدید با استفاده از تاثیر خدمات اقتصادی دولت سیار در صنعت توریسم (مطالعه موردی: منطقه آزاد کیش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش
سازمان‌هایی که به صورت کامل فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بخش بازاریابی خود به کار بستند قادر به رقابت اثر بخش‌تری بوده‌اند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به ­عنوان منبعی جهت نوآوری در خدمت و محصول نیز در نظر گرفته می‌شود و همچنین به خاطر توانایی بالاتر در اداره حجم‌های بیشتری از داده‌ها با سرعت‌های بالاتر، سبب بهبود کارآیی وظایف بازاریابی و فرآیند تصمیم‌گیری شده‌اند.
این تحقیق به منظور یافتن مناسب­ترین و کاراترین خدمات قابل ارائه دولت سیار برای حوزه توریسم در منطقه آزاد کیش انجام گرفته است. به بیانی دیگر هدف از انجام این تحقیق انجام تحقیقات بازار و بررسی خدمات اقتصادی دولت سیار برای صنعت توریسم می­باشد. که این امر سبب خواهد شد تا مدیران و تصمیم­گیران حاضر در منطقه آزاد کیش، از اولویت­ها و نیازهای منطقه در این حوزه آگاهی یافته و تصمیمات مناسب­تری را اتخاذ نمایند.
روش پژوهش
روش انجام این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نوع و ماهیت داده­های مورد استفاده، توصیفی می­باشد. همچنین اکثر اطلاعات و داده­های مورد نیاز به صورت کیفی بوده که با مصاحبه و پرسشنامه به دست آمده است.
در این تحقیق جامعه آماری مدیران، کارشناسان و ذینفعان صنعت گردشگری در منطقه آزاد کیش می‌باشند. با بررسی­های انجام شده و آمارهای اخذ شده از سازمان منطقه آزاد کیش، در حال حاضر حدود 120 شرکت فعال زیرمجموعه صنعت توریسم مشغول به فعالیت هستند که در حدود 412 نفر مدیر و کارشناس شاغل می­باشند.
نتایج و کاربردهای مدیریتی پژوهش
با بررسی و مطالعه تطبیقی خدمات سیار ارائه شده در دنیا و مطابقت آن با نیازها و امکانات منطقه آزاد کیش، خدماتی که در حوزه اقتصادی قرار داشته، انتخاب و مورد سنجش مخاطبین آن قرار گرفته شد. در انتها 14 خدمت به دست آمده به ترتیب اولویت­ فهرست شده است. دریافت پیامک هشدار جهت یادآوری برخی از فعالیت­ها، خدمات فروش بلیط هواپیما به صورت سیار و پرداخت عوارض و هزینه‌های شرکت به صورت سیار سه خدمت پراهمیت­تر در این زمینه پیشنهاد شده­اند.
با مشخص شدن مهم­ترین و پرکاربردترین خدمات اقتصادی دولت سیار، مدیران و تصمیم­گیران در منطقه آزاد کیش بیش از پیش با نیازهای و اولویت­های این منطقه آشنا شده و خواهند توانست بر اساس اهمیت و اولیت به ارائه این خدمات بپردازند.
نوآوری پژوهش
دولت سیار مبحث به نسبت جدیدی است که پس از دولت الکترونیک در دنیا مطرح شده است. خدمات، امکانات و نحوه استفاده از این خدمات در بخش­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در کشور ما هنوز تحقیقات مناسبی در زمینه خدمات دولت سیار در صنعت توریسم صورت نپذیرفته است. لذا این تحقیق جز اولین تحقیقاتی است که در زمینه بازاریابی دولت سیار و صنعت توریسم در کشور صورت گرفته و منطقه آزاد کیش به عنوان اولین منطقه آزاد مورد بررسی در این زمینه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entry to New Markets with Using Influence Economical Mobile Government Services in Tourism Industry (Case Study: Kish Free Zone)

نویسندگان [English]

  • R. Radfar
  • A. R. Poorebrahimi
  • M. Najafi Asadollahi
چکیده [English]

Purpose
Using information technology in marketing activities of organizations enable them to have effective competition in the market.
Also information technology is introduced as a source of innovation in services and products which also according to its ability of more data processing in less times, improve the efficiency of marketing activities and decision making process.
This study aims to find the most appropriate and efficient services presentable by mobile government for tourism industry in Kish FZO. In the other words, the purpose of this study is to perform market study and review economic services presented by mobile government for tourism industry. By doing this, managers and decision makers in Kish FZO will be aware of priorities and needs of the zone in this area, and will make better decisions.
Research Method
Method of this research is goal-based, applied and depend on type and nature of used data and descriptive. Also most of the used data is qualitative and reached by questionnaire and interview.
Statistical population of this research are managers, experts and other interested-parties of tourism industry in Kish FZO. According to undertaken surveys and reports revealed by Kish FZO Organization, at this time there are 120 active companies with 412 managers and experts in tourism industry.
Findings and Managerial Implications
According to comparative research of mobile services presented in the world and accommodating them with needs and facilities of Kish FZO, services in economic area were chosen and evaluated by their audiences. As a result, 14 services were listed and ranked. The most important three suggested services were receiving alarm SMS for reminding some activities, mobile services for Airplane ticket sale and mobile payment of company charges and expenses.
With determining of most important and efficient economic services of mobile government, managers and decision makers in Kish FZO are more than before aware of needs and priorities of the zone and will be able to present these services in accordance of importance and priority.
Research Innovation
Mobile government is a rather new topic after electronic government which is debated in the world. Services, facilities and the way of using these services in different sections have been studied. In our country, proper studies about mobile government services in tourism industry have not been done yet. So this frame work is one the first studies which has been done in mobile government’s marketing and tourism industry in Iran, and Kish FZO is the first area to study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile government
  • Economical services
  • tourism industry
  • New markets
  • Kish free zone