تعیین عوامل تاثیرگذار روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری در صنعت شکلات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری در صنعت شکلات ایران است. همچنین در این پژوهش، تاثیر واسطه­ای سازه­های وفاداری به نام و نشان تجاری و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری در شکل­گیری ارزش ویژه نام و نشان تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن استقرایی، استراتژی آن علی، هدف روش شناسی آن تبیین (آزمون فرضیات)، و افق زمانی آن تک مقطعی می­باشد. برای گردآوری داده­ها در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. برای بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری، مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل عامل تاییدی مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون مدل طراحی شده، یک نمونه 432 نفری با روش نمونه­گیری خوشه­ای از بین مراجعین به فروشگاه­های بزرگ محصول شکلات در ایران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتایج حاصل از تست مدل حاکی از آن است که وفاداری به نام و نشان تجاری و تصویر ذهنی آن از مهم­ترین عناصر تاثیرگذار در ایجاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری در صنعت شکلات می­باشند. علاوه بر این، با استناد به داده­های گردآوری شده، تاثیر واسطه­ای وفاداری به نام و نشان تجاری و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری، در شکل گیری ارزش ویژه نام و نشان تجاری، مورد تایید است. مزیت این مدل، در نظر گرفتن سازه شخصیت نام و نشان تجاری به عنوان یکی از ابعاد تاثیرگذار روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری است که در مدل­های ارائه شده در کشورمان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Brand Equity: Offering a Model to Chocolate Industry

نویسندگان [English]

  • H. Vazifehdust
  • H. Emari
چکیده [English]

This study examined the underlying dimensions of brand equity in the chocolate industry. For this purpose, researchers developed a model to identify which factors were influential in building brand equity. The second purpose was to assess brand loyalty and brand images mediating effect between brand attitude, brand personality, brand association with brand equity.
This research is an applied research and its strategy is causal. The standard questionnaire was used for collecting data. The study employed structural equation modeling to investigate the causal relationships between the dimensions of brand equity and brand equity itself. It specifically measured the way in which consumers’ perceptions of the dimensions of brand equity affected the overall brand equity evaluations. Data were collected from a sample of consumers of chocolate industry in Iran.
The results of this empirical study indicate that brand loyalty and brand image are   important components of brand equity in this industry. Moreover, the roles of brand loyalty and brand image as mediating factors in the intention of brand equity are supported.
The present research enriched brand equity building by incorporating the brand personality and brand image, as recommended by previous researchers. Moreover, creating the brand equity index in chocolate industry of Iran particularly is novel.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • Brand Personality
  • Brand Loyalty
  • Brand Image