بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی ( مطالعه موردی: دانشجویان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه علی رغم وجود جمعیت ک ثیری زیر خط فقر، تعداد زیادی از افراد که بعضی از آن ها قدرت خرید بالایی هم ندارند، انتخاب کالاهایی با مارکهای خارجی را به عنوان راهی برای کسب نوعی پرستیژ و سبک برای خود میدانند. این تمایل در مورد مصرف کنندگان جوان تر شدیدتر است . هدف از انجام این تحقیق بر رسی عوامل مختلف اثرگذار بر ترجیح برندهای خارجی در مصرف کنندگان ایرانی میباشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، دانشجویان "دانشگاههای شهرستان اراک " مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از "پرسشنامه" و در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها از "مدل یابی معادلات ساختاری" استفاده شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در میان مصرف کنندگان ایرانی، نیاز به منحصر به فرد بودن با گرایش به محصولات خارجی ارتباط مستقیم دارد . همچنین در بین عوامل مختلف اثرگذار بر قصد خرید محصولات خارجی به ترتیب دو بعد ار زش احساسی و ارزش اجتماعی بیشترین تاثیر را بر قصد خرید محصولات خارجی دارند، ولی ارتباط میان ارزش کارکردی با قصد خرید محصولات خارجی تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Consumer Preferences for Foreign Versus Domestic Brands

نویسندگان [English]

  • P. Ghafari Ashtiani
  • P. Charsetad
  • N. Loni
چکیده [English]

In many developing countries, many individuals (especially young people) view foreign brands as a status symbol. This paper explores the various factors affecting consumer preferences for foreign brands. College students in Arak City were surveyed, and structural equation modeling was used for data analysis. The results show that a need for uniqueness has a direct effect on attitudes toward foreign brands. Moreover, emotional value and social value have a greater effect on purchase intention toward foreign brands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Brands
  • Domestic Brands
  • Need for Uniqueness
  • Emotional Value
  • Social value
  • Functional Value
  • Perceived Sacrifices