بررسی میزان ملیت گرایی مصرف کنندگان در صنعت لوازم خانگی کوچک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشگاه الزهرا

چکیده

بسیاری از مدیران شرکت های ایرانی از هم اکنون نگران پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی و تحولاتی هستند که در نتیجه این الحاق م یبایست به صورت لاجرم در سازما نهای خود ایجاد نمایند. عامل نگرانی این شرکت ها دو وجه عمده دارد: از یک طرف، اجبار آنها در تقابل جدی و رقابت واقعی با نام های تجاری معتبر دنیا در داخل مرزهای کشور و از طرف دیگر، اقبال، و بعضاً شیفتگی، مصرف کنندگان ایرانی نسبت به کالاهای خارجی و عدم تمایل آنها به خرید مصنوعات ساخت داخل. متاسفانه، صادرکنندگان فرآورده های ایرانی نیز تا به حال توفیق زیادی در پیدا کردن بازارهای مناسب خارجی برای فروش تولیدات خود به دست نیاورد هاند. مروری بر ادبیات بازاریابی روشن م یسازد که عاملی فراتر از کیفیت یک کالا یا قیمت آن بر تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان تاثیر م یگذارد؛ عاملی که به "نام  کشور سازنده" موسوم است و در این پژوهش به اهمیت نقش آن در میزان ملیت گرایی مصرف کنندگان ایرانی پرداخته شده است.
در این پژوهش، که از نوع پیمایشی است، به بررسی میزان ملیت گرایی مصرف کنندگان لوازم خانگی کوچک (که عمده خریداران آن لوازم در ایران بر اساس تصمیم گیری پیچیده 4، تصمیم به خرید می گیرند) در محدوده شهر تهران پرداخته شده است. یافته های این پژوهش، در راستای نتایج پژوهش های مشابه در کشورهای در حال توسعه دیگر است و نشان می دهد که ذهنیت یک مشتری از محصولات ساخت کشور ایران ضعیف تر از ذهنیت او از کالاهای مشابه ساخت کشورهای توسعه یافت های نظیر فرانسه، ژاپن یا ایتالیا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumer Ethnocentrism in Small Appliances Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • M. A. Amirshahi 1
  • Sh. Mazhary 2
چکیده [English]

Many Iranian managers are worried about Iran beings accepted in world trade organization and the required changes they have to introduce within their institutes. Their main concerns have two reasons: on the one hand, they have to compete with well known international brands that are active in Iran. On the other hand, they have to deal with Iranian consumers' inclination, if not infatuation, towards the use of well known international brands.
Unfortunately, Iranian exporting companies had limited success in establishing their brands overseas. As reported in the literature, "Country of Origin" plays a more important role in consumers purchase decision, than quality or price. Hence, we will study the status of Iranian consumers' ethnocentrism in small appliances industry.
In this survey research, a sample of 384 consumers of small appliances in Tehran was chosen. 262 filled out and usable questionnaires were collected and analyzed. Data analysis was made with SPSS, using one sample t-test. Research findings indicate that in line with previous research findings in other developing countries, Iranian consumers evaluate Iranian made products as lower quality than similar products made in the developed countries such as France, Japan or Italy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnocentrism
  • Country of origin
  • Consumer behavior
  • Small appliances
  • Iran