شناسایی و اولویت بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در صنایع غذایی با استفاده از تکنیکAHP- FUZZY (صنایع غذایی دینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در ایران صنعت غذا با مشکلات پس از تولید مواجه است که به نظر می­رسد به دلیل به کارگیری استراتژی نادرست در زمینه بازاریابی و تبلیغات و هم چنین کم توجهی و بی­توجهی به ارزش­ های ناشی از نام تجاری معتبر و کم توجهی به دیدگاه مشتری است. حوزه ارتباطات بازاریابی یکپارچه هنوز هم به عنوان یک رشته جوان دیده می­شود.  IMCمی­تواند به عنوان استراتژی هماهنگ کننده تبلیغات، فروش شخصی، ارتقای فروش، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و دیگر فعالیت­های تبلیغاتی تعریف شده و هدف آن فراهم کردن نظم و ترتیب، ثبات و حداکثر کردن تاثیر ارتباطات می­باشد. در این مقاله سعی شده ضمن آشنایی و شناسایی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنایع غذایی، مناسب ­ترین کانال انتخاب شود. عناصر تشکیل دهنده اجزای مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه در قالب آمیخته ترفیع عمدتا دارای ماهیتی تصادفی، پویا، مبهم، نادقیق، کیفی و فازی بوده. با توجه به موضوع و هدفی که این تحقیق دنبال می­کند و از آن­جایی که غالبا مدیران ترجیحات و نظرات خود را به صورت اصطلاحات زبانی به جای مقادیر عددی بیان می­کنند، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (F-AHP) مناسب ­ترین روش تجزیه و تحلیل داده­ها شناخته شد. نتایج به دست آمده در این تحقیق حاکی از آن است که در بین ابزارهای IMC ، تبلیغات بالاترین رتبه را در میان سایر ابزارهای IMCدر صنایع غذایی دارد و در اولویت­بندی گزینه ها در بین کانال­های تبلیغاتی رسانه­های تبلیغاتی مانند رادیو و تلویزیون، در بین کانال­ های پیشبرد فروش برگزاری مسابقات، قرعه کشی­ ها و ارائه جوایز، در بین کانال­ های بازاریابی مستقیم بازاریابی با کاتالوگ و در بین کانال ­های روابط عمومی وقایع و رویدادهای مختلف، موثرترین ابزارهای ارتباطی در صنایع غذایی به شمار می ­آیند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Classification Tools Integrated Marketing Communications (IMC) in Food Industry by Using of the AHP-FUZZY Technique (Dina Food Industry)

نویسندگان [English]

  • S. Sarmad Saeidi 1
  • A. Abdollahi Bejestani 2
چکیده [English]

The food industry in Iran faces with problem after producing that seems since of using incorrect strategy in the advertisement and marketing fields and also less attention and lack of attention to the values result of valid brand and less attention to the customer view. The scope of integrated marketing communications observed as a new filed. IMC can be defined as adapter strategy of advertisement, personal selling, public relations, direct marketing and another advertisement activities and the aim of it is preparing regularity, stability and maximizing the effect of communication. In this essay tried for familiarity and identification of toolsof integrated marketing communications (IMC) in food industry and choosing the most suitable channel. The made factors of model of integrated marketing communication in the form of mixing mostly has accident, dynamic, vague, incorrect, quality and fuzzy nature. On the base of the subject and the aim that this research followed and since most of managers explained their views in the form of language idioms instead of number amount, the method of fuzzy research among instrument IMC, known as the most suitable method of analysis. The achieved results in this results indicated that among tools IMC , the advertisement has the highest location among another IMC tools in food industry and in classification of options among media advertisement channels , advertisement channels such as radio, TV among channels of improving selling match performance, offering gifts among channels of direct marketing with catalog and among public relations channels of various events, considered as the most communication tools in the food industry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated marketing communication tools
  • fuzzy analysis process
  • Food Industry