دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 1-100 
1. تأثیر ارزش‌های شخصی بر وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی در تهران

صفحه 1-16

محمدعلی عبدالوند؛ لیلا آندرواژ؛ زهرا عطف؛ ایمان قاسمی همدانی


2. بررسی تأثیر جهت‌گیری بازار بر استراتژی‌های نوآوری

صفحه 17-29

فرانک خدایاری؛ بهناز خدایاری؛ فاطمه نوری


4. طراحی مدل ارزش ویژه برند تیم والیبال پیکان تهران

صفحه 47-58

مراد رومیانی؛ نجف آقایی؛ امیر حسین منظمی؛ سعید رومیانی؛ مینا گندمی