سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک مجله مدیریت بازاریابی

 

خواهشمند است جهت اشتراک مجله مدیریت بازاریابی نکات ذیل را رعایت فرمایید:

 

1-     فرم اشتراک را به طور کامل و خوانا تکمیل نموده و کد پستی ده رقمی و تلفن تماس را حتما قید نمایید.

2-    مبلغ حق اشتراک را به حساب 0106989257002  بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ( کد1017 ) به نام ( صاحب حساب ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واریز نموده و اصل فیش را همره با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال فرمایید:

 

تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی شمالی، بلوار سیمون بولیوار، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله مدیریت بازاریابی

 کدپستی 1477893855 صندوق پستی 775/14515 و 4933/14155

 

3-     هیچگونه هزینه پستی جهت اشتراک مجله دریافت نخواهد شد.

4-     حق اشتراک جهت چهار شماره از مجله در سال، مبلغ 800000 ( هشتصد هزار ) ریال می باشد.

5-     کپی فیش بانکی را تا زمان دریافت اولین شماره مجله نزد خود نگاه دارید.

........................................................................................................................................................

 

به پیوست اصل فیش بانکی به شماره ....................................... به مبلغ ................................ ریال بابت حق اشتراک یک ساله مجله مدیریت بازاریابی ارسال می گردد. خواهشمند است تعداد ............................... نسخه مجله را به آدرس و مشخصات زیر ارسال فرمایید:

 

شخصیت حقیقی:

نام و نام خانوادگی: ..................................................... شغل: .................................................... تحصیلات: ....................................... تلفن ثابت ( با ذکر کد شهر ): ....................................................... تلفن همراه: ...........................................

 نشانی: .................................................................................................................................................................................................

کد پستی ده رقمی : ......................................................

 

شخصیت حقوقی:

عنوان اداره/سازمان/ وزارتخانه/ کتابخانه و .............................................................................................................................................

نماینده دریافت مجله، خانم/آقای: .......................................................................................

تلفن ثابت ( با ذکر کد شهر ): .............................................................................................

نشانی: .....................................................................................................................................................................................................

کدپستی ده رقمی: ........................................................