اخبار و اعلانات

اطلاعیه مهم!!!!

نویسندگان و اساتید محترم    طبق صورتجلسه اعضای هیات محترم تحریریه مورخه 92/4/17 قبول مقالات ارسالی به داوری در خارج از زمان فراخوان ممنوع بوده و نویسندگان موظفند مقالات خود را فقط در بازه زمانی که به عنوان فراخوان در سایت اعلام می گردد ارسال نمایند.   ضمنا نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال مجاز به ارسال حداکثر دو مقاله بوده و نویسندگان دانشگاه های دولتی، پیام نور و غیرانتفاعی می توانند در سال حداکثر 4 مقاله به دفتر مجله ارسال نمایند.   هر نویسنده مجاز است در هر فراخوان فقط 1 مقاله ارسال نماید، لذا از نویسندگان محترم درخواست می گردد که از ...

مطالعه بیشتر