اطلاعیه مهم!!!!

نویسندگان و اساتید محترم 
 
طبق صورتجلسه اعضای هیات محترم تحریریه مورخه 92/4/17 قبول مقالات ارسالی به داوری در خارج از زمان فراخوان ممنوع بوده و نویسندگان موظفند مقالات خود را فقط در بازه زمانی که به عنوان فراخوان در سایت اعلام می گردد ارسال نمایند.
 
ضمنا نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال مجاز به ارسال حداکثر دو مقاله بوده و نویسندگان دانشگاه های دولتی، پیام نور و غیرانتفاعی می توانند در سال حداکثر 4 مقاله به دفتر مجله ارسال نمایند.
 
هر نویسنده مجاز است در هر فراخوان فقط 1 مقاله ارسال نماید، لذا از نویسندگان محترم درخواست می گردد که از ارسال مقالات متعدد در یک فراخوان خودداری نمایند.
 
مقالاتی که خارج از بازه زمانی فراخوان ارسال گردند به طور اتوماتیک از سیستم حذف خواهند شد.
 
ضمنا چنان چه نویسنده ای در یک فراخوان بیش از یک مقاله ارسال نماید، یکی از مقالات به طور اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد.
 
قبول مقالات جهت بررسی اولیه در شورای اعضای تحریریه جهت ارسال به داوری، منوط به امضای فرم های تعهدنامه و فرم بررسی نهایی ( چک لیست ) خواهد بود. لذا نویسندگانی که فرم های مربوطه را امضا ننمایند، به هیچ وجه مقالات آن ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
لازم است فرم های مربوطه پس از دانلود، تکمیل و امضا شده و همراه با فایل Word و PDF مقاله از قسمت ارسال فایل های تکمیلی یا اضافی upload شوند. از نویسندگان محترم درخواست می گردد از ارسال فرم ها از طریق ایمیل خودداری نمایند.
 
چنان چه مقاله ای جهت داوری ارسال گردد، نویسندگان به هیچ وجه نمی توانند از مقاله مربوطه انصراف داده و یا اسامی نویسندگان و یا ترتیب نویسندگان مقاله را تغییر دهند. ترتیب نویسندگان مقاله بر اساس ترتیب اسامی در فرم های تعهد نامه تکمیل شده توسط کلیه نویسندگان بوده و به هیچ عنوان پس از امضای نویسندگان تغییر در نام افراد ( افزودن نام یک نویسنده جدید و یا حذف نام یکی از نویسندگان قبلی )، آدرس دهی نویسندگان و یا ترتیب اسامی، امکان پذیر نخواهد بود.
 
اولویت پذیرش جهت ارسال به داوری با موضوعات جدید می باشد، همچنین نویسندگانی که برای اولین بار مقاله ارسال می نمایند در اولویت قرار دارند.
 
 
روند داوری حدود 5 ماه بوده که در برخی موارد احتمال دارد بیشتر و یا کمتر از این زمان (بسته به داور مربوطه) طول بکشد. لذا از دانشجویانی که برای دفاع و دریافت نمره پایان نامه عجله دارند تقاضا می گردد مقالات خود را به مجلات دیگری ارسال نمایند. چون پیگیری های متعدد هیچ تاثیری در تسریع روند داوری نخواهد داشت.
 
لازم است نویسندگان قبل از ارسال مقاله، به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه نموده و فرمت مجله را به دقت مطالعه نمایند. مقالاتی که مطابق فرمت مجله نباشند در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
 
نویسندگان قبل از ارسال مقاله باید فرم های تعهد نویسندگان و بررسی نهایی (چک لیست) را از همین صفحه یا از صفحه راهنمای نویسندگان دریافت نمایند. فرم های مربوطه توسط نویسندگان و نویسنده مسوول تکمیل و امضا شده و در زمان ارسال مقاله از طریق سایت همراه با فایل مقاله ارسال گردد. 
 
مقالاتی که فاقد فرم های تکمیل شده تعهد نویسندگان و بررسی نهایی باشند، مورد بررسی جهت تعیین داور قرار نخواهند گرفت.
 
لازم است نام نویسنده مسوول حتما در مقاله مشخص شده باشد. بهتر است نویسنده مسوول مقاله، مراحل ثبت مقاله از طریق سایت را انجام دهد.
 
برای در یافت فرم های تعهد نویسندگان و بررسی نهایی کلیلک کنید.